55-lecie

Informacja z przebiegu uroczystości 55-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków
objętej patronatem:

Wojewody Mazowieckiego,
Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,

która odbyła się w dniu 25 maja 2013 r. w holu Centrum Bankowo-Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/ 12 w Warszawie.

Otwarcia uroczystości dokonała Prezes Stowarzyszenia Pani Krystyna Hajduk-Popławska. Powitała zebranych, przedstawiła przybyłych przedstawicieli:

ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana Arkadiusza Kosowskiego,

ze strony Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Tomasza Waźbińskiego.

Nastąpiło wspólne przecięcie wstęgi i otwarcie wystawy malarstwa i tkaniny artystycznej.

Prezes Stowarzyszenia wygłosiła przemówienie z krótką charakterystyką działalności Stowarzyszenia.

Pan Arkadiusz Kosowski, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

• odczytał list gratulacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany do Stowarzyszenia,
• wręczył Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wymienionym osobom:

Jadwidze Grzelak
Teresie Pięcek
Bożenie Rewerskiej
Włodzimierzowi Starościakowi

• wręczył dyplomy honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykładowcom i konsultantom Stowarzyszenia:

prof. Dorocie Grynczel
mgr Danucie Koźlińskiej
dr Ewie Korpysz
i na ręce Pani Prezes nieobecnemu na uroczystości prof. dr. hab. Wojciechowi Cieśniewskiemu.

W imieniu odznaczonych, Prezes Stowarzyszenia przekazała słowa podziękowania Panu Ministrowi oraz okolicznościowy Katalog z wystawy jubileuszowej.

Pan Tomasz Waźbiński - Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego

• poinformował zebranych o nadaniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Medalu Pro Masovia Warszawskiemu Stowarzyszeniu Plastyków, odczytał akt nadania, wręczył dokument i sam Medal do rąk Prezesa Stowarzyszenia Pani Krystyny Hajduk Popławskiej,

• wręczył dyplomy honorowe Marszałka Województwa Mazowieckiego wymienionym osobom:

Krystynie Hajduk-Popławskiej
Ewie Ryszce-Peliwo
Ewie Siudzie
Markowi Strójwąsowi
Andrzejowi Świdzie.

Prezes Stowarzyszenia przekazała słowa podziękowania Panu Marszałkowi za zaszczytny Medal Pro Masovia dla Stowarzyszenia i za dyplomy oraz przekazała okolicznościowy Katalog z wystawy jubileuszowej.

W dalszej części uroczystości nastąpiło:

• wręczenie certyfikatów 14 członkom Stowarzyszenia.
• wręczenie dyplomów honorowych Stowarzyszenia 34 osobom.

Dyplom otrzymała też wieloletnia księgowa Stowarzyszenia - Pani Maria Matuszyk, osoba niezwykle rzetelna i lubiana przez wszystkich.

Pan Piotr Bolek, oraz jego żona Pani Danuta Bolek otrzymali dyplomy za wiele tygodni bezinteresownej pracy nad katalogiem jubileuszowym WSP.

Panie: Bożena Rewerska i Jadwiga Grzelak złożyły słowa podziękowania dla Pani Prezes za kierowanie Stowarzyszeniem i wręczyły Jej kwiaty.

Prezes Stowarzyszenia zamknęła część oficjalną i zaprosiła zebranych do oglądania wystawy.

Na wystawie, autorzy – członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali około 200 obrazów o różnorodnej tematyce (pejzaże, kwiaty, martwa natura, scenki rodzajowe), wykonanych różną techniką, w tym także gobeliny.

Fotoreportaż z uroczystości zawdzięczamy Pani Marii Bolek.