60-lecie

Relacja z przebiegu uroczystości 60-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków

27 listopada 2018 roku w holu Centrum Bankowo - Finansowego Nowy Świat S. A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, odbyły się obchody 60 - lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.
Patronat nad obchodami objęli: Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
Obchodom towarzyszyła wystawa jubileuszowa, trwająca od 20 października do 3 listopada 2018 r.
W wystawie wzięły udział 94 osoby, wystawiono 178 prac z zakresu malarstwa, grafiki i tkaniny artystycznej.
Tak, jak z okazji poprzednich jubileuszy, Stowarzyszenie wydało katalog, zawierający informacje o historii organizacji i biogramy artystyczne oraz zdjęcia prac ponad stu członków Stowarzyszenia.
Imprezę jubileuszową otworzyła i prowadziła ówczesna Prezes WSP Pani Krystyna Hajduk - Popławska, która wygłosiła autorskie przemówienie, opowiadające o wieloletniej działalności Stowarzyszenia oraz jego znaczącej roli w życiu powojennej Warszawy i wielu jego członków, których na kartach 60-cio letniej historii Stowarzyszenia zapisało się ponad 1500.
Ważną częścią uroczystości było wręczenie przez organy administracji publicznej nagród przyznanych Stowarzyszeniu i należącym do niego osobom.
Nagrody wręczali przedstawiciele poszczególnych urzędów.
Pani Prezes Krystyna Hajduk-Popławska za wieloletnią działalność na rzecz kultury polskiej, w tym pracę jako Prezes Stowarzyszenia przez około 30 lat, otrzymała medal Gloria Artis od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz medal Pro Masovia od Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Wybrani członkowie WSP otrzymali nagrody zasłużony dla Kultury Polskiej
(Marek Strójwąs Krystyna Opałło, Ewa Korpysz),
dyplomy od Ministra Kultury (Ewa Siuda, Bogumiła Gołacka, Tadeusz Ołowski),
dyplomy od Marszałka Województwa Mazowieckiego (Teresa Pięcek, Stanisława Kwaśniewska, Teresa Pożarowszczyk, Roman Jakacki, Adam Rutkowski, Iwona Jaroszczyk, Ryszard Wysocki),
nagrody Zasłużony dla Warszawy (Emilia Bardan, Danuta Bolek, Teresa Pięcek, Jadwiga Grzelak, Janina Nowakowska, Andrzej Świda, Ewa Ryszka-Peliwo, Krystyna Wolińska, Wacław Szlaga).
WSP otrzymało liczne gratulacje z okazji jubileuszu.
Jako organizacja otrzymało również medal Pro Masovia oraz odznakę Zasłużony dla Warszawy.
Pięćdziesięciu swoim członkom Stowarzyszenie przyznało dyplomy jubileuszowe, za aktywną działalność na rzecz organizacji.
Dyplomy otrzymali też nasi wykładowcy przez wiele lat współpracujący z organizacją i osoby, które przyczyniły się do zorganizowania jubileuszu.
Ważną częścią uroczystości było wręczenie przyznawanych przez Stowarzyszenie certyfikatów, które po skończonej pięcioletniej edukacji i udokumentowanym udziale w co najmniej dwudziestu wystawach, otrzymały w sumie 24 osoby.
Obchody jubileuszu przebiegły w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
Zorganizowana z tej okazji wystawa artystyczna cieszyła się dużym zainteresowaniem, przede wszystkim wśród znajomych i rodzin naszych członków, którzy licznie przybyli do Centrum Bankowo-Finansowego oraz pracowników Centrum.