Anna Sykała

Urodziłam się w Warszawie.
Z zawodu jestem genetykiem.Zajmowałam się rozmnażaniem roślin techniką in vitro.
Po przejściu na emeryturę odkryłam w sobie nową pasję – malarstwo olejne.
Kopiuję obrazy wielkich mistrzów.
Od 2005 r. pogłębiam wiedzę z historii sztuki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Jednocześnie uczęszczam na zajęcia z zakresu malarstwa do pracowni prowadzonej przez artystę plastyka Ireneusza Jankowskiego.