Anna Targońska

Tak naprawdę rysować i malować zaczęłam dopiero w okresie mojego dojrzałego życia, kiedy moja praca zawodowa dobiegała końca, chociaż sztuką w różnych jej przejawach interesowałam się zawsze i po amatorsku próbowałam swoich sił.
Zaczęłam uczęszczać do pracowni rysunku prowadzonej przez absolwentkę ASP p. Agnieszkę Karasch, a ostatnio przez p. Zuzannę Łąpies, oraz na zajęcia zespołu malarskiego prowadzone przez artystkę plastyczkę p. Wiesławę Łobos, a także na wykłady i seminaria odbywające się w Warszawskim Stowarzyszeniu Plastyków ( którego członkiem jestem od 2010 roku ).
Moje doświadczenia malarskie wzbogacam nieustannie przez udział w plenerach, wystawach, dyskusjach o sztuce i architekturze.
Uczestniczyłam w 8. plenerach malarskich: dwukrotnie w Gliczarowie k/Zakopanego, Sandomierzu, Ropkach ( Beskid Wysoki ), Izbach ( Beskid Niski ), Nieszawie, Drohiczynie i Borsukach k/Pułtuska.
Miałam jedną wystawę indywidualną w 2010 roku w Towarzystwie Przyjaciół Jaktorowa oraz uczestniczyłam w 21 wystawach zbiorowych (od 2006 roku).
Inspiracją do malowania jest zawsze dlka mnie natura jako niewyczrepane źródło piękna i harmonii. Prace wykonuję w różnych technikach ( ołówek, węgiel, olej, pastela sucha i olejna, akryl tempera ) i o różnej tematyce ( pejzaż, portret, akt, martwa natura ).