Barbara Dobrowolska

 

Barbara Dobrowolska z domu Rychlewska, malarka.

 

Kształciłam się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kursach dla dorosłych.

Uczęszczałam do pracowni Malarstwa przy wydziale Architektury Krajobrazu na SSGW.

Od 2014 roku należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.

Od 2018 roku należę do Związku Polskich Artystów Sztuka Użytkowa.

Mam status twórcy artysty Plastyka.

W 2020 roku otrzymałam drugą nagrodę w konkursie otwartym, temat: „Autoportret Metamorficzny”. 

W moim archiwum posiadam liczne dyplomy i wyróżnienia dotyczące mojej twórczości.

Moje obrazy znajdują się w galeriach prywatnych w USA, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, Korei i Polsce.

Brałam udział w licznych wystawach, m.in. w 2019 roku w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie,
na której gościł obecny Cesarz Japonii Naruchito.