Danuta Zbrożek

"Malarstwo to czynność magiczna,
stwarza się nowy byt samodzielny,
który zaczyna życ własnym życiem"

Wiedzę malarską zdobywam na prywatnych lekcjach, w pracowniach prowadzonych przez znakomitych profesorów.
W dalszym ciągu kształcę warsztat w pracowni plastycznej w Zamku Królewskim.
Brałam udział w licznych wystawach zbiorowych.
Należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.