Krystyna Molak

Urodziłam się w Warszawie.
Kontakt ze sztuką miałam dzięki malującemu Ojcu.
Od 1989 roku uczestniczyłam w zajęciach Ogniska Plastycznego „Nowolipie”.
Za namową prof. Z.Niedzielskiej zapisuję się do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.
Od 1994 do 1998 roku malowałam w pracowni prof. Marii Kruszewskiej-Rotwand.
Przez przeszło dwie kadencje byłam przewodniczącą Komisji Kwalifikacyjnej WSP.
Posiadam dyplomy uznaniowe WSP, a w roku 2008 otrzymałam dyplom od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt pracy artystycznej i społecznej.
Aktywnie uczestniczę w plenerach malarskich i wystawach.
Moje prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.