Małgorzata Ryttel

Małgorzata Ryttel o sobie:

Sztuką, a zwłaszcza malarstwem interesowałam się zawsze.
Starałam się zwiedzić każde muzeum, galerię czy wystawę, która była w moim zasięgu.
Czynnie zajęłam się malarstwem późno, będąc już na emeryturze. Pierwsze kroki stawiałam w Domu Kultury w Pruszkowie. Po roku dołączyłam do Salonu Pruszkowskiego, prestiżowej grupy malarskiej, do której obecnie należę.
Brałam udział w wielu wystawach organizowanych przez Domy Kultury w Raszynie, Piastowie, Żabiej Woli oraz w corocznych przeglądach sztuki „ Talent, Pasja, Intuicja” organizowanych przez MOK w Pruszkowie, w licznych wystawach organizowanych przez Salon Pruszkowski oraz aukcjach charytatywnych na rzecz Domu Aktora w Skolimowie.
Uczestniczyłam również w kilku plenerach, ostatnio w 2020 roku w Dłużewie, plenerze organizowanym przed WSP.
Zainspirować mnie może niemal wszystko: kobiety, dzieci, żywe kolory, ciekawe światło, błyszczące obiekty, odbicia w lustrze, przestrzeń...  Malarstwo figuratywne jest jednak moją najmocniejszą siłą tworzenia a szczególnie portret pociąga mnie swoim wymownym bogactwem. Niepowtarzalność twarzy prowokuje wręcz do indywidualnego ujawniania tajemnicy jaką kryje każda osobowość, każda ludzka twarz. Forma staje się drugorzędna gdy obserwacja zdominuje zmysły i pędzel.