Maria Szablewska

Maria Szablewska - urodzona w 1935 roku, od 1977 roku członkini WSP w Warszawie.

Uczennica swojej matki malarki Stanisławy Barwickiej-Nowak absolwentki Uniwersytetu Stanisława Batorego w Wilnie.
Miała 23 wystawy indywidualne i brała udział w 101 wystawach zbiorowych.
Specjalizowała się w portrecie u artystki Marii Kruszewskiej-Rotwand.
Ma w swoim dorobku ok. 1000 prac głównie olejnych.
2 prace zakupiło Muzeum w Szczecinie.
Miała bardzo dobre oceny krytyków artystycznych w prasie publicznej.
Przez jedną kadencję była członkinią Komisji Kwalifikacyjnej WSP.
W 2002 roku otrzymała Certyfikat Stowarzyszenia.