Neo- impresjonizm

Zapraszamy do obejrzenia 1. części wykładu dr Ewy Korpysz, poświęconego Neoimpresjonizmowi i twórczości Georges'a Seurata.