osiągnięcia

Serdecznie gratulujemy !

* Serdecznie gratulujemy P. Markowi Strójwąsowi nagrody w VIII Wydarzeniu Artystycznym „Kocham Polskę …” Władysław Ślewiński w Sochaczewie!

* Serdecznie gratulujemy P. Jadwidze Ziarno, P. Barbarze Syryt i P. Pawłowi Ber wyróżnień i nagród, a P. Alicji Birucie i P. Markowi Strójwąsowi wyróżnień honorowych w 21 Piastowskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Interpretacje 2018!

* Gratulujemy naszej członkini, P. Barbarze Syryt zajęcie pierwszego miejsca w konkursie "Kobieta" w DK Raszyn, a P. Agnieszce Chodakowskiej-Plewczyńskiej wyróżnienia w tymże konkursie!

* Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konkursu bicia rekordu
przez członka naszego Stowarzyszenia Pana Janusza Rosińskiego w największej ilości rysunków.
https://biurorekordow.pl/najwiecej-rysunkow-w-24-godziny-rekord-polski/