Barbara Golimowska

Nazywam się Barbara Golimowska.

Jestem wszechstronną artystką i radosną marzycielką. Z wykształcenia jestem architektką krajobrazu, z zawodu jestem graficzką, projektantką grafiki użytkowej, a moją pasja są malarstwo, fotografia, taniec.

W twórczości, również malarskiej, poszukuję piękna, dobra, i prawdy.

Moje przedstawienia świata rzeczywistego mają swoje źródło głównie w pracy plenerowej, wśród drzew, wody, powietrza. Zatrzymują chwilę w obrazie lub zdjęciu, pozwalając jej powrócić w tamtym miejscu i przestrzeni, poczuć ciepło, spokój, wytchnienie z nim związane.

Radość malowania to radość tworzenia, przetwarzania tego co widzę, dostrzegania i wydobywania rzeczy ważnych tu i teraz. Od początku mojej przygody z malarstwem bliskie są mi relacje przestrzeni do mnie samej, gra świateł, tonów cieni, poszukiwanie równowagi i kontemplacja otaczającego mnie świata. W ten sposób wszędzie jestem u siebie.

Fascynuje mnie również przekraczanie granic, na przykład gdy maluję w otoczeniu gdzie chodzą inni ludzie, w większości mi nieznani, i jak bardzo potrafię wtedy otworzyć się, poddać się procesowi twórczemu.

Należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków WSP od 2014 roku, oraz do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików ZPAMIG od 2022 roku.  

Biorę aktywny udział w plenerach organizowanych przez Renatę Szymanowską z Bielańskiego Ośrodka Kultury jako sympatyk działającej tam grupy artystycznej, oraz w plenerach organizowanych przez Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków. Owocem tych wyjazdów były poplenerowe wystawy zbiorowe w BOK, ul Goldoniego, oraz w Pałacu w Walewicach:

 

2022 Wystawa poplenerowa WSP Walewice,

2019 Wystawa poplenerowa Wilimy,

2018 Wystawa poplenerowa Świbno,

2017 Wystawa poplenerowa Celiny,

2016 Wystawa poplenerowa Biecz,

2015 Wystawa poplenerowa Goniądz,

2013 Wystawa poplenerowa Podlesice,

a także:

2023 Wystawa otwierająca członkostwo ZPAMiG, Związek Polskich Malarzy Artystów i Grafików w Warszawskiej Szkole Zarządzania,

2021 Wystawa rodzinna pt. „Kierunki, myśli plastyczne Barbary i Anieli Golimowskich, mamy i córki” BOK ul Goldoniego w Warszawie

2014 Wystawa prac kandydatów Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków przyjętych w 2013 i 2014 r. , w Bibliotece przy ul. Czerniakowskiej 38A w Warszawie.