Zarząd

 Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków:

Imię i nazwisko

Funkcja

Podstawowe obowiązki

Adam Rutkowski

Prezes Stowarzyszenia

Reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz wobec organów władzy i administracji oraz innych instytucji; reprezentacja w sprawach zobowiązań majątkowych i finansowych; współpraca z mediami; ogólne kierowanie Stowarzyszeniem; zwoływanie i przewodniczenie obradom Zarządu; nadzór finansowy.

Danuta Bolek

Wiceprezes do spraw organizacyjnych

Programowanie i koordynowanie działalności Stowarzyszenia; planowanie pracy Zarządu; informacja i sprawozdawczość; organizacja szkolenia.

Agnieszka Sumińska

Wiceprezes do spraw finansowych

Gospodarka finansami; planowanie i wykonywanie budżetu; starania o dotacje w odpowiednich instytucjach.

Ewa Ryszka-Peliwo

Sekretarz

Strona internetowa, ewidencja członków; protokołowanie obrad Zarządu i zebrań; rozprowadzanie komunikatów; ewidencja uchwał i dokumentów; legitymacje.

Ewa Siuda

Skarbnik

Zbieranie składek i innych należności; realizacja rachunków.

Jakub Zajkowski

Członek Zarządu

Doradca ds. wystaw

Roman Jakacki

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

 Organizacja wystaw zbiorowych; wyszukiwanie miejsc na wystawy; ocena i sporządzenie informacji z wystaw. Gospodarka sprzętem; (magazynowanie, transport, zapewnienie dobrego stanu technicznego sprzętu); przyjmowanie i ewidencja prac na rzecz Stowarzyszenia.

Barbara Obrębska-Mikler

Członek Zarządu

 Doradca ds. organizacyjnych

Elżbieta Kuczara

Członek Zarządu

 Doradca ds. organizacyjnych

Agnieszka Chodakowska-Plewczyńska

Członek Zarządu

 Doradca ds. wystaw

Ryszard Wysocki

Członek Zarządu

 Doradca ds. wystaw