Robert Nowak

Urodziłem się w1960 r. w Warszawie.
Malarstwem olejnym zajmuję się od osiemnastego roku życia.
Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków od 1987r.
Posiadam certyfikat ukończenia 5-letniego Studium Malarstwa Artystycznego.
Maluję pejzaże, sceny batalistyczne, konie, sceny łowieckie oraz sztukę nowoczesną.
Swoje prace prezentowałem na 33 wystawach zbiorowych oraz 12 indywidualnych i grupowych zorganizowanych przez WSP.
Zajmowałem się również ceramiką artystyczną.
Zdobyłem także doświadczenie jako rysownik filmów animowanych w kanadyjskiej firmie „ Hanna- Barbera” Poland.