sprawozdania

BILANS ZA ROK 2020

 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020

 Warszawa 31 marca 2021 roku


Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków
ul. Bertolta Brechta 17 m. 63
03-473 Warszawa


Sprawozdanie z działalności Zarządu WSP w 2020 roku


1. WSP kontynuowało wykłady z zakresu malarstwa i tkaniny artystycznej oraz konsultacje prac
swoich członków, kandydatów na członków (w tym część wykładów miała charakter otwarty dla
chętnych spoza stowarzyszenia). Z powodu pandemii wykłady prowadzone były częściowo na
spotkaniach wtorkowych w sali, a częściowo wirtualnie, poprzez stronę internetową WSP.
Odbyły się następujące zajęcia:
• 4 konsultacje prac,
• 4 wykłady w sali (3 przed rozpoczęciem pandemii w SDK i 1 w Centrum Kreatywności
Targowa 56 na rozpoczęcie IV kwartału, potem wykłady musiały przenieść się do sieci),
• 8 wykładów wirtualnych w tym 2 z zakresu tkaniny artystycznej,
• 1 spotkanie prowadzone przez Zarząd w wynajmowanej sali (przed rozpoczęciem
pandemii)


2. W listopadzie 2020 r. nabór nowych kandydatów po raz pierwszy odbył się wirtualnie; przyjęto
34 osoby. W grudniu 2020 roku po stażu kandydackim, zostało przyjętych 29 członków. Na koniec
roku 2020 stan liczbowy Stowarzyszenia to 266 osób, w tym 232 członków i 34 kandydatów.

3. W ciągu 2020 roku zorganizowaliśmy 8 wystaw zbiorowych w tym 4 wystawy wirtualne. Zaletą
wystaw wirtualnych jest fakt, że przygotowane i opublikowane w internecie, pozostają na czas
nieokreślony i można do nich w każdej chwili wracać.
• Wystawa prac członków WSP „Święte dni w morzu codzienności” podczas konferencji i
debaty ekumenicznej zorganizowanej z okazji Dnia Judaizmu w Ośrodku Edukacyjno–
Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku 13 stycznia 2020 roku. W wystawie
wzięły udział 23 osoby, wystawiono 30 prac.
• Wystawa zbiorowa prac członków WSP „Mazowiecka wiosna” w Galerii Sztuki Ratusz
MOK w Legionowie w dniach 29.02-14.03.2020 roku. W wystawie wzięło udział 40 osób,
wystawiono 66 prac.
• Wystawa zbiorowa prac członków „Zakręć się na punkcie sztuki” w Galerii Rondo
Wiatraczna w dniach 7.03-4.04.2020 roku. W wystawie wzięło udział 35 osób, wystawiono
66 prac.
• Wirtualna wystawa prac członków „Shalom” w Centrum Wielokulturowym w
Warszawie, dostępna poprzez link
https://www.facebook.com/439460749760520/videos/226515955291339
W wystawie wzięły udział 24 osoby, wystawiono 34 prace.
• Wirtualna wystawa zbiorowa prac członków WSP „Stworzone w kwarantannie”,
opublikowana na stronie www.wsp.netgaleria.pl w zakładce VIDEO. W wystawie wzięło
udział 25 osób, wystawiono 72 prace. Premiera wystawy odbyła się 14 lipca 2020 roku.
• Wirtualna wystawa zbiorowa prac członków WSP „Słońcem malowane”, opublikowana 16
listopada 2020 r. na stronie www.wsp.netgaleria.pl w zakładce VIDEO. Jest to wystawa
poplenerowa, podsumowująca cykl plenerów malarskich zorganizowanych przez WSP w
2020 roku. W wystawie wzięło udział 25 osób, wystawiono 70 prac.
• Wirtualna wystawa zbiorowa prac nowo przyjętych członków Warszawskiego
Stowarzyszenia Plastyków, opublikowana 5 grudnia 2020 r. na stronie
www.wsp.netgaleria.pl w zakładce VIDEO. W wystawie wzięło udział 29 osób,
wystawiono 139 prac.
• Wirtualna wystawa zbiorowa prac członków WSP „Pasje w koronie”, opublikowana 13
grudnia 2020 r. na stronie www.wsp.netgaleria.pl w zakładce VIDEO. Jestt to wystawa, na
której artyści WSP prezentują prace wykonane podczas pandemii w 2020 roku. W wystawie
wzięło udział 49 osób, wystawiono 165 prac.

4. Do grona naszych wykładowców dołączyli:
• Pani Joanna Lohn-Zając, artysta plastyk, która ukończyła Wydział Malarstwa (pracownia
prof. W. Kunza). Dyplom – Katedra Tkaniny Unikatowej (pracownia prof. R. Kwietnia),
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych oraz
indywidualnych. Jest czynnym członkiem ZPAP Okręg Warszawski.
• Pani Justyna Tworek, która jest historykiem sztuki. Edukator Działu Edukacji Muzealnej
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przewodnik terenowy, miejski po Warszawie
oraz pilot wycieczek, wykładowca szkoleń pilockich i przewodnickich w PTTK,
nauczycielka w Warszawskim liceum.
• Pani dr Anna Krzemińska, która uzyskała w 2013 r. dyplom magistra sztuki na Wydziale
Architektury Wnętrz w Pracowni Malarstwa u prof. Pawła Michalaka i Pracowni
Projektowania Wystaw Artystycznych u prof. Anny Sławkowskiej-Rode, jak również w
Pracowni Tkaniny u prof. Doroty Grynczel na Wydziale Malarstwa. W 2017 r. ukończyła
studia podyplomowe w zakresie kształcenia plastycznego w Studium Pedagogicznym przy
Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie. W 2019 r. uzyskała stopień
doktora na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie pod kierunkiem prof. Wojciecha
Cieśniewskiego i uczestniczyła w trzymiesięcznej rezydencji artystycznej w Karnataka
Chitrakala Parishath College of Fine Arts In Bangalore w Indiach.

5. W 2020 roku zorganizowaliśmy 1 wycieczkę:
• Jednodniowa wycieczka do Poznania 20 lutego 2020 roku. W czasie wycieczki grupa
zwiedziła Palmiarnię, Muzeum Narodowe oraz Stare Miasto w Poznaniu

6. W 2020 roku zorganizowaliśmy 6 plenerów malarskich:
• Plener malarski w Pałacu w Dłużewie, w domu plenerowym warszawskiej ASP, w dniach

7 – 12 lutego 2020 roku,
• Plener malarski w Pałacu w Walewicach, w dniach 20-25 lipca 2020 roku, na którym
konsultacji udzielała pani dr Anna Krzemińska
• Plener malarski w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie, w domu plenerowym warszawskiej ASP, w dniach 26
lipca – 1 sierpnia 2020 roku, na którym konsultacji udzielała pani dr Jolanta Caban
• Plener malarski w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie, w domu plenerowym warszawskiej ASP, w dniach
3-08 sierpnia 2020 roku, na którym konsultacji udzielała pani dr Jolanta Caban
• Plener malarski w Pałacu w Walewicach, w dniach 08-13 sierpnia 2020 roku,
• Plener malarski w Pałacu w Walewicach, w dniach 21-26 września 2020 roku, na którym
konsultacji udzielała pani dr Jolanta Caban.

7. Funkcjonowała strona internetowa www.wsp.netgaleria.pl. Wykorzystując czas pandemicznego
lockdownu, wiosną 2020 roku przeprowadziliśmy modernizację naszej strony internetowej, Przede
wszystkim został zmieniony wygląd strony, ale też strona została przystosowana do oglądania na
smartfonach i tabletach. Zostały uporządkowane wszystkie informacje znajdujące się na stronie
oraz dodane kolejne zagadnienia, istotne dla naszego Stowarzyszenia. Na stronie można znaleźć
wszystkie informacje dotyczące zarówno historii Stowarzyszenia, jak też jego bieżącej działalności.
W czasie pandemii, oprócz maila, strona pełni bardzo ważną rolę platformy kontaktu z naszymi
członkami. Prowadzona jest też strona na facebooku, gdzie przybywa osób zainteresowanych naszą
działalnością. Na stronie relacjonujemy bieżące wydarzenia dotyczące WSP i jego członków,
udostępniamy ciekawostki i wydarzenia związane ze sztuką.

8. W związku z potrzebą nagrywania i emitowania wystaw i wykładów, wiosną 2020 roku
założyliśmy własny kanał na Youtube. Oprócz wykładów i wystaw, będziemy tam umieszczać
związane ze Stowarzyszeniem nagrania, które będą zapisem naszej działalności.

9. Roczna składka członkowska nadal wynosi 120 zł (10 zł miesięcznie) i pozostaje nie zmieniona
od 1 stycznia 2012 roku. Składki to podstawa finansowa działalności Stowarzyszenia.
Zarząd, Komisje i wszyscy chętni członkowie, prace na rzecz WSP wykonują społecznie.
Plany Zarządu WSP co do dalszej działalności:
• Kontynuacja wykładów i w miarę możliwości przywrócenie konsultacji i prelekcji w sali.
• Organizowanie wirtualnych wystaw zbiorowych i jak tylko będzie to możliwe,
pozyskiwanie nowych miejsc na wystawy zbiorowe.
• Przyjmowanie nowych kandydatów.
• Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami kultury, przedsiębiorstwami w zakresie
kultury i sztuki.
• Podejmowanie prób pozyskania dla Stowarzyszenia środków finansowych na działalność
statutową i rozwój działalności.
• Organizowanie plenerów malarskich dla członków Stowarzyszenia oraz wycieczek i innych
wspólnych działań, które będą wpływały na rozwój artystyczny członków, ale też będą
integrowały środowisko.
• Poszerzanie galerii internetowej członków na stronie WSP.


Opracowała
Danuta Bolek
Wiceprezes ds Organizacyjnych