KONTAKT

wspplastycy@gmail.com

Adres do korespondencji:
Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków
ul. Bertolta Brechta 17 m. 63
03-473 Warszawa

Numer naszego Konta bankowego: PKO BP VI O Warszawa;
85 1020 1068 0000 1102 0000 1404.

 

Apelujemy o wsparcie Stowarzyszenia odpisem 1% podatku rozliczając się za ostatni rok podatkowy. Prosimy o propagowanie tej idei wśród członków rodziny i przyjaciół. Osoba wspierająca wypełniając formularz PIT podaje w odpowiedniej pozycji formularza tylko numer wpisu naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) tj.      0000018909
oraz wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego.